Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý của xưởng sửa chữa - bảo dưỡng

 • Chu kỳ đến hạn bảo dưỡng sửa chữa của khách hàng
 • Chu kỳ đến hạn bảo hiểm, đăng kiểm của khách hàng
 • Tính điểm tích lũy của khách hàng để phục vụ các chương trình như khách hàng thân thiết, kết nối dài lâu…
 • Đánh giá sự hài lòng khách hàng
 • Thông tin kịp thời khách hàng bị mất, đánh giá phân tích để đưa ra chiến lược chăm sóc khách hàng cũng như các chương trình kích cầu
 • Báo cáo nhanh tình hình hoạt động gara như: doanh thu, lượng xe (ra, vào, còn tồn trong xưởng)… hàng ngày, hàng giờ
 • Quản lý và phân tích hiệu suất hoạt động toàn xưởng cũng như từng khoang, từng tầng để đánh giá mức độ đáp ứng gara cho thị trường
 • Quản lý hoạt động chung toàn công ty cũng như cho từng tổ, từng phòng ban bộ phận để đưa ra các quyết định khen thưởng, tăng lương, kỷ luật cho hợp lý
 • Kiểm tra sự tiếp xúc thị trường của nhân viên
 • Kiểm tra lượng khách hàng nhân viên đang theo dõi
 • Kiểm tra tình trạng nhân viên chăm sóc khách hàng
 • Hỗ trợ nhân viên chăm sóc khách hàng
 • Báo cáo trình độ sửa chữa chính xác của kĩ thuật viên (tỷ lệ phản tu, năng suất làm việc…)
 • Theo dõi được quá trình mua, bán, nhập, xuất hàng hóa (vật tư)
 • Kiểm soát về giá trị, số lượng hàng hóa (vật tư) tồn kho chính xác đến từng vị trí, tránh thiệt hại trong lưu trữ, và mất thời gian tìm kiếm
 • Phân loại hàng hóa phù hợp theo nhóm hàng, dễ tìm, dễ kiếm
 • Theo dõi được tính chất luân chuyển của hàng hóa, từ đó đưa ra định mức tồn kho hiệu quả
 • Chu kỳ đến hạn bảo dưỡng sửa chữa của khách hàng
 • Chu kỳ đến hạn bảo hiểm, đăng kiểm của khách hàng
 • Tính điểm tích lũy của khách hàng để phục vụ các chương trình như khách hàng thân thiết, kết nối dài lâu…
 • Đánh giá sự hài lòng khách hàng
 • Thông tin kịp thời khách hàng bị mất, đánh giá phân tích để đưa ra chiến lược chăm sóc khách hàng cũng như các chương trình kích cầu

Tính năng dành cho xưởng sửa chữa